Profilaktyka


KOMPLEKSOWA HIGIENIZACJA I – usunięcie kamienia+piaskowanie+fluoryzacja 250


SKALING- usunięcie kamienia nazębnego ultradzwiękami 150


PIASKOWANIE 200


FLUORYZACJA – lakierowanie za pomocą preparatu Duraphat/FluorProtector (2łuki) 100


FLUORYZACJA – pianka na łyżkach 100


LAKOWANIE – 1 ząb100


RTG


ZDJĘCIE RTG SKRZYDŁOWO – ZGRYZOWE 40


ZDJĘCIE RTG PUNKTOWE 30


ZDJĘCIE RTG PANORAMICZNE                                                                                       80


ZDJĘCIE RTG CEFALOMETRYCZNE 80


ZNIECZULENIA


ZNIECZULENIE STANDARDOWE 30


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA


KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA -badanie, recepta, zaświadczenie100


 

WYPEŁNIENIE NANOKOMPOZYTOWE zęba 1 -powierzchniowe200


WYPEŁNIENIE NANOKOMPOZYTOWE zęba 2-powierzchniowe220


WYPEŁNIENIE NANOKOMPOZYTOWE zęba 3- powierzchniowe 250


WYPEŁNIENIE ZĘBA MATERIAŁEM GLASSJONOMER 160


ODBUDOWA ZĘBA PRZY DUŻEJ DESTRUKCJI KORONY 350


KOREKCYJNA ZMIANA KSZTAŁTU ZĘBA – recontouring 150


OPATRUNEK CZASOWY -fleczer, tlenek cynku 50


OPATRUNEK CZASOWY – glasjonomer 100


LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH


WIZYTA ADAPTACYJNA 100


OPATRUNEK 50


ODBARCZENIE ROPNIA 100


WYPEŁNIENIE – światłoutwardzalne, glasjonomerowe od 150


EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO ZE ZNIECZULENIEM od 120


LAPISOWANIE – 1 wizyta 50


LECZENIE ENDODONTYCZNE – KANAŁOWE

Na usługę składa się mechaniczne opracowanie kanału oraz wypełnienie kanału metodą standardową lub termiczną. Cena uwzględnia znieczulenia, zdjęcia RTG. Cena nie uwzględnia odbudowy zrębu korony oraz odbudowy zęba


STANDARDOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW MASZYNOWYCH


DEWITALIZACJA MIAZGI ZĘBA + OPATRUNEK 150


WYPEŁNIENIE CZASOWE 1 KANAŁU + OPATRUNEK 50


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 1 kanałowy 400


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 2 kanałowy 450


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 3 kanałowy 500


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 4 kanałowy 600


SPECJALISTYCZNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 1 kanałowy 600


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 2 kanałowy 700


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 3 kanałowy 1000


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 4 kanałowy 1100


SPECJALISTYCZNE POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 1 kanałowy650


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 2 kanałowy900


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 3 kanałowy1100


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 4 kanałowy1250


USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA 300


USUNIĘCIE WKŁADU KORZENIOWEGO/KORONOWO-KORZENIOWEGO 300


UWAGA: Cena leczenia ulega zmianie w przypadku zmian okołowierzchołkowych, leczenia powikłanego lub przewlekłego


PERIODONTOLOGIA – CHOROBY PRZYZĘBIA I BŁONY ŚLUZOWEJ


KONSULTACJA100


LECZENIE BŁONY ŚLUZOWEJ – porada + opatrunek 60


LECZENIE ZAPALENIA DZIĄSEŁ/BRODAWKI MIĘDZYZĘBOWEJ 60


LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW 110


KIRERAŻ ZAMKNIĘTY 1/4 ŁUKU 100


KIRETAŻ OTWARTY 300


ZABIEG PŁATOWY 400


REGENERACJA KOŚCI – bez kosztów materiału do regeneracji 400


ZABEIG TUNELIZACJI 200


SZYNOWANIE – materiałem światłoutwardzalnym – 1 ząb 70


SZYNOWANIE – z użyciem włókna szklanego – 1 ząb 120


POSZERZANIE STREFY DZIĄSŁA – bez przeszczepu 350


POSZERZANIE STREFY DZIĄSŁA – z przeszczepem pełnej grubośći 1000


STEROWANA REGENERACJA TKANEK – z użyciem materiału Emdogain 1500


POKRYCIE POJEDYŃCZEJ RECESJI – bez przeszczepu 500


POKRYCIE POJEDYŃCZEJ RECESJI – z przeszcepem 650


POKRYCIE MNOGICH RECESJI – bez przeszczepu 700


POKRYCIE MNOGICH RECESJI – z przeszczepem 900


GINGIWEKTOMIA – 1 ząb 100


CHIRURGIA


KONSULTACJA CHIRURGICZNA 100


EKSTRAKCJA PROSTA 150-200


EKSRAKCJA TRUDNA – ząb wielokorzeniowy 250-300


EKSTRAKCJA CHIRURGICZNA 400-500


EKSTRAKCJA ZĘBA ZATRZYMANEGO 500-650


CHIRURGICZNE ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO KŁA400-500


PLASTYKA WĘDZIDEŁKA 180-200


POBRANIE WYCINKA DO BADANIA 200


BADANIE HISTOPATOLOGICZNE 150


NACIĘCIE ROPNIA Z ZAŁOŻENIEM SĄCZKA 100-150


CHIRURGICZNE ZAMKNIĘCIE PRZETOKI USTNO – ZATOKOWEJ 250-300


DECAPUCHONNEMENT – usunięcie śluzówki przy utrudnionym wyżynaniu zęba 150-200


ZAOPATRZENIE ZĘBODOŁU PO EKSTRAKCJI W INNYM GABINECIE 100


USUNIĘCIE SZWÓW ZAŁOŻONYCH W INNYM GABINECIE 50


ZABIEEGI Z UŻYCIEM KAUTERA- NÓŻ ELEKTRYCZNY


PLASTYKA WĘDZIDEŁKA 200


USUNIĘCIE PRZEROSTU DZIĄSŁA/BRODAWKI DZIĄSŁOWEJ 50-100


KRWAWIĄCA BRODAWKA 40-60


LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE


EKSTRAKCJA ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM ZĘBODOŁU MATERIAŁEM KOŚCIOZASTĘPCZYM 2000


WSCZEPENIE IMPLANTU


OSSEOLINK 2000-2500


STRAUMANN 3500-4000


IMPLANTOKORONA


NA PODBUDOWIE METALOWEJ 2500


NA PODBUDOWIE Z CYRKONU 3500


PROTETYKA


DIAGNOSTYKA PROTETYCZNA


PORADA PROTETYCZNA – badanie, konsultacja, recepta, zaświadczenie 40-60


WIZYTA DIAGNOSTYCZNA + WYKONANIE MODELI ORIENTACYJNYCH 160


REJESTRACJA ZWARCIA Z ŁUKIEM TWARZOWYM 250


SZYNA PODNOSZĄCA ZGRYZ 500


UZUPEŁNIENIA STAŁE


KORONA TYMCZASOWA 40


KORONA AKRYLOWA 400


KORONA METALOWA LANA 400


KORONA PORCELANOWA 800


KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE – bez kosztów złota 800


KORONA PEŁNOCERAMICZNA 1400-1500


PUNKT PORCELANOWY W MOŚCIE 700


WZMOCNIENIE ZĘBA WŁUKNEM SZKLANYM DO ODBUDOWY PROTETYCZNEJ 300


MOST TYMCZASOWY 100


MOST KOMPOZYTOWY KLEJONY WZMOCNIONY Wł. SZKLANYM – za 1 punkt 450-550


LICÓWKA PORCELANOWA 1000


INLEY / ONLEY 700-1000


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY LANY 200


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY Z WŁÓKNA SZKLANEGO 300


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY SKŁADANY 350


ZASUWA / ZATRZASK 750


UZUPEŁNIENIA CZASOWE


PROTEZA CAŁKKOWITA AKRYLOWA – 1 szczęka 700


PROTEZA CAŁKKOWITA AKRYLOWA KOMPLET 1300


PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚĆIOWA 650


PROTEZA SZKLIELETOWA 1500-1800


MIKROPROTEZA – do 4 punktów350


PROTEZA DZIECIĘCA CAŁKOWITA500


PROTEZA DZIECIĘCA CZĘŚCIOWA400


KOSZTY DODATKOWE PRZY PROTEZACH RUCHOMYCH


ZĘBY KOMPOZYTOWE300


ZĘBY PORCELANOWE600


SIATECZKA WZMACNIAJĄCA100


AKRYL BEZBARWNY100


ORTODONCJA


DIAGNOSTYKA


KONSTULTACJA SPECJALISTY ORTODONTY 120


WYCISK 1 SZCZĘKI – dla diagnozy, planowania i kontroli 50


ANALIZA MODELI I TELERENTGENOGRAMU 150


APARATY STAŁE


ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO – 1 łuk zębowy 1950


ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO ESTETYCZNEGO – 1 łuk zębowy 2550-3050


KONTROLA APARATU STAŁEGO – 1 łuk 200


KONTROLA APARATU STAŁEGO – 2 łukI 220


DODATKOWY ELEMENT W APARACIE STAŁYM – zamek, pierścień, itd. 100


PRZYKLEJENIE ZAMKA CELEM SPROWADZENIA ZĘBA DO ŁUKU 100


WSZCZEPIENIE MIKROIMPLANTU 550


USUNIĘCIE MIKROIMPLANTU 100-120


PRZERZUT PODNIEBIENNY 300


APARAT DO POSZERZANIA SZCZĘKI – HYRAX 1050


APARAT PENDULUM 1050


APARAT NANCE’A 550


APARAT DO WYSUWANIA ŻUCHWY – TWIN FORCE, ESPRIT1050


APARAT BE-HELIX500


APARAT CARRIERE MOTION2000


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z 2 ŁUKÓW +PŁYTKA RETENCYJNA+RETAINER +CZYSZCZENIE ZĘBÓW 900


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z 1 ŁUKÓW +PŁYTKA RETENCYJNA +CZYSZCZENIE ZĘBÓW 450


ZDJĘCIE RETAINERA STAŁEGO 130


APARATY RUCHOME


APARAT JEDNOSZCZĘKOWY PŁYTKA SCHWARZA780


APARAT DWUSZCZĘKOWY BLOKOWY 800


WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM RUCHOWYM 120


WYKONANIE ZGRYZU KONSTRUKCYJNEGO 120


NAPRAWA REKONSTRUKCJA APARATU ORTODONYCZNEGO200-250


APARAT TYPU TRAINER 350


PŁYTKA STYMULACYJNA 500


SZYNA RELAKSACYJNA 650


SZYNA RETENCYJNA 250


PŁYTA NAGRYZOWA250


PŁYTKA PRZEDSIONKOWA Z ZAPORĄ 200